93 710 55 01 | ferpibasa@ferpibasa.com

Cau Catau

FERPIBASA > PROJECTES > Cau Catau

Una petita muralla a casa. Un tros d’Història. I al damunt? Doncs un bloc d’habitatges i botigues comercials. Sense impediments. Serà un petit orgull de la comunitat. Un tresor que guardaran mentre hi viuran al damunt amb total normalitat.

ARQUITECTE

SausRibaLlonch

ALGUNS DETALLS TÈCNICS

Es tracta d’un bloc de pisos cantoner al centre de Sabadell, format per locals comercials a la planta baixa i sis habitatges.

Els tancaments exteriors són d’alumini i les baranes de ferro per pintar. Els tancaments interiors són de fusta de DM pintats.

Els paviments exteriors són de llosa de formigó de diferents tonalitats. Els paviments interiors comunitaris i de zones humides de vivenda són porcelànics, i els paviments dels habitatges són de parquet.

També van ser necessaris treballs arqueològics, al soterrani, per recuperar l’antiga muralla.